Taintgrind: a Valgrind poskvrnit nástroj pro analýzu

Taintgrind je nyní součástí CTSRD-SOAAP projektu a mohou být k dispozici na GitHub . Pokyny k instalaci Taintgrind na Linuxu 1. Automaticky Valgrind z http://valgrind.org 2. Git klon a budovat taintgrind nástroje

   [me@mymachine ~/] tar jxvf valgrind-X.X.X.tar.bz2
  [me@mymachine ~/] cd valgrind-X.X.X
  [me@mymachine ~/valgrind-X.X.X] ./autogen.sh
  [me@mymachine ~/valgrind-X.X.X] ./configure --prefix=`pwd`/inst
  [me@mymachine ~/valgrind-X.X.X] make && make install
  [me@mymachine ~/valgrind-X.X.X] git clone http://github.com/CTSRD-SOAAP/taintgrind.git
  [me@mymachine ~/valgrind-X.X.X] cd taintgrind
  [me@mymachine ~/valgrind-X.X.X/taintgrind] ../autogen.sh
  [me@mymachine ~/valgrind-X.X.X/taintgrind] ./configure --prefix=`pwd`/../inst
  [me@mymachine ~/valgrind-X.X.X/taintgrind] make && make install

Alternativně, může starší Taintgrind tarball ke stažení zde .

Budova

Spustit:

   ./autogen.sh
  ./configure --prefix=`pwd`/inst
  make
  make install

Mělo by automake, nakonfigurovat a zkompilovat bez chyb, uvedení kopie nástroje v taintgrind / a inst / lib / valgrind /.

Používání

	 ./inst/bin/valgrind --tool=taintgrind --help

	 Návod k možnosti Taintgrind:
	 	 --file-filter= full path of file to taint[""]
	 --taint-start=[0,800000]  starting byte to taint (in hex) [0]
	 --taint-len=[0,800000]   number of bytes to taint from --taint-start (in hex) [0]
	 --taint-all=no|yes     taint all bytes of all files read. warning: slow! [no]
	 --after-bb=[0,1000000]   start instrumentation after [0]
	 --before-bb=[0,1000000]  stop instrumentation after [-1]
	 --tainted-ins-only=no|yes print tainted instructions only [yes]
	 --critical-ins-only=no|yes print critical + tainted instructions only [yes]

Ukázka výstupu

Výstup taintgrind je seznam Valgrind prohlášení IR (VEX) ve formě

<Address> <Location> | <VEX_ID> <VEX_IRStmt> | <Runtime data value(s)> | <Taint value(s)> | <Information flow>

Např 

> valgrind --tool=taintgrind --file-filter=path/to/test.txt --taint-start=0 --taint-len=1 --critical-ins-only=no gzip -c path/to/test.txt
  ==31644== Taintgrind, the taint analysis tool
  ==31644== Copyright (C) 2010, and GNU GPL'd, by Wei Ming Khoo.
  ==31644== Using Valgrind-3.7.0 and LibVEX; rerun with -h for copyright info
  ==31644== Command: gzip -c /test.txt
  ==31644== 
  BBs read: 1000 On
  syscall open 1 /home/wmk26/test.txt 8900 3
  syscall read 1 3 0x0 0x5 0x8097ae0 0x61
  taint_byte 0x08097ae0 0x61
  0x8049A1B: lm_init (deflate.c:345) | 0x15008 t24 = LD I8 0x8097ae0 | 0x61 0x8097ae0 | 0xff 0x0 | t24 <- window
  0x8049A1B: lm_init (deflate.c:345) | 0x15007 t23 = 8Sto16 t24 | 0x61 0x61 | 0xff 0xff | t23 <- t24
  0x8049A22: lm_init (deflate.c:345) | 0x15006 t5 = Shl32 t23 0x5 | 0xc20 0x61 | 0x1fe0 0xff | t5 <- t23
  0x8049A22: lm_init (deflate.c:345) | 0x15006 t8 = Xor32 t5 t25 | 0xc42 0xc20 0x62 | 0x1fe0 0x1fe0 0x0 | t8 <- t5
  0x8049A22: lm_init (deflate.c:345) | 0x19003 put 0 = t8 | 0xc42 | 0x1fe0 | r0 <- t8
  0x8049A2E: lm_init (deflate.c:345) | 0x19006 ST 0x805badc = t8 I32 | 0x805badc 0xc42 | 0x0 0x1fe0 | ins_h <- t8
  0x8049D45: deflate (deflate.c:684) | 0x15008 t35 = LD I32 0x805badc | 0x823 0x805badc | 0x7c00 0x0 | t35 <- ins_h
  0x8049D51: deflate (deflate.c:684) | 0x15006 t7 = Shl32 t35 0x5 | 0x10460 0x823 | 0xf8000 0x7c00 | t7 <- t35
  0x8049D51: deflate (deflate.c:684) | 0x15006 t10 = Xor32 t39 t7 | 0x10404 0x64 0x10460 | 0xf8000 0x0 0xf8000 | t10 <- t7
  0x8049D51: deflate (deflate.c:684) | 0x15006 t13 = And32 t10 0x7fff | 0x404 0x10404 | 0x0 0xf8000 | 
  0x8049E90: deflate (deflate.c:744) | 0x15008 t29 = LD I8 t26 | 0x61 0x8097ae0 | 0xff 0x0 | t29 <- window
  0x8049E90: deflate (deflate.c:744) | 0x15007 t61 = 8Sto16 t29 | 0x61 0x61 | 0xff 0xff | t61 <- t29
  0x8049E90: deflate (deflate.c:744) | 0x15003 t28 = t61 | 0x61 | 0xff | t28 <- t61
  0x8049E9E: deflate (deflate.c:744) | 0x19006 ST t30 = t28 I32 | 0xbef37c34 0x61 | 0x0 0xff | bef37c34_unknownobj <- t28
  0x804FD52: ct_tally (trees.c:966) | 0x15008 t50 = LD I32 t48 | 0x61 0xbef37c34 | 0xff 0x0 | t50 <- bef37c34_unknownobj
  0x804FD52: ct_tally (trees.c:966) | 0x19003 put 0 = t50 | 0x61 | 0xff | r0 <- t50
  0x804FD55: ct_tally (trees.c:967) | 0x15001 t53 = get 0 i8 | 0x61 | 0xff | t53 <- r0
  0x804FD55: ct_tally (trees.c:967) | 0x19006 ST t51 = t53 I8 | 0x807f240 0x61 | 0x0 0xff | inbuf <- t53
  0x804F1E8: compress_block (trees.c:1031) | 0x15008 t25 = LD I8 t22 | 0x61 0x807f240 | 0xff 0x0 | t25 <- inbuf
  0x804F1E8: compress_block (trees.c:1031) | 0x15007 t35 = 8Sto16 t25 | 0x61 0x61 | 0xff 0xff | t35 <- t25
  0x804F1E8: compress_block (trees.c:1031) | 0x15003 t24 = t35 | 0x61 | 0xff | t24 <- t35
  0x804F1E8: compress_block (trees.c:1031) | 0x19003 put 28 = t24 | 0x61 | 0xff | r28 <- t24
  0x804F1A8: compress_block (trees.c:1033) | 0x15001 t27 = get 28 i32 | 0x61 | 0xff | t27 <- r28
  0x804F1A8: compress_block (trees.c:1033) | 0x15006 t26 = Shl32 t27 0x2 | 0x184 0x61 | 0x3fc 0xff | t26 <- t27
  0x804F1A8: compress_block (trees.c:1033) | 0x15006 t25 = Add32 t24 t26 | 0x805daa4 0x805d920 0x184 | 0xfffffffc 0x0 0x3fc | t25 <- t26
  0x804F1AE: compress_block (trees.c:1033) | 0x15006 t29 = Add32 t25 0x2 | 0x805daa6 0x805daa4 | 0xfffffffc 0xfffffffc | t29 <- t25

Podrobnosti o VEX_IDs a VEX_IRStmts lze nalézt v VEX / pub / libvex_ir.h.

Poznámky

Taintgrind je založen na Valgrind tyto MemCheck a práce Will Drewry na Flayer . Taintgrind půjčí bit-přesný stín paměť z MemCheck a jen propaguje explicitní datový tok. To znamená, že Taintgrind nebude šířit nákazu v řídicích struktur, jako je if-else, pro-vedení a zatímco účastnického vedení. Taintgrind také nešíří nákazu v dereferenced nakažených ukazatelů. Spuštěn bez parametrů, bude Taintgrind nenakazil cokoliv a výstup programu by měl být vytištěn. Běh s "- soubor-filter = [soubor]" možnost volby, bude Taintgrind výstup k provedení trasu začínající v bodě [soubor] je číst, se všemi bajtů [soubor] Tainted. Nakazit může být omezena na úrovni bajtů pomocí "- poskvrnit-Start" a "- poskvrnit-len" možnosti. Běh s "- zkažené-ins-pouze = yes" možnost volby omezí výstup pokynů s nakažených dat pouze. V současné době testován na x86_linux a amd64_linux. Výstup Taintgrind může být * obrovský *. Můžete zvážit potrubí výstup do gzip.

   [Valgrind command] 2> & 1 | gzip> output.gz

Seznam úkolů

V případě havárie, spustit gdb a výstup, které registry jsou poznamenána.

Poznámky k vydání

v0.2

Podporuje Valgrind 3.7.0 x86_linux/amd64_linux pouze. Přidali další tok informací informace.

v0.1

První vydání. Podporuje Valgrind 3.6.1 x86_linux/amd64_linux pouze.

Original version: http://www.cl.cam.ac.uk/~wmk26/taintgrind/